Andrea multiplicada

SAM_1942-001

Serie

Serie

SAM_0748SAM_0748 SAM_1958 SAM_0584 SAM_1021 SAM_1185 Andrea duplicada VI, Mischtechnik auf Leinwand, 2012, 160 x 80 cm SAM_0444 SAM_0445 SAM_0609 SAM_0614